Bepaalde normen komen vrij

Het Kabinet laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat bepaalde normen nu toch vrij beschikbaar komen.

Dit is een opmerkelijke wending.

Uit een eerste lezing moeten wij opmaken dat de eerdere argumenten voor het niet beschikbaar stellen van wettelijk verwezen normen nog steeds worden gehandhaafd maar … nu dan toch de eerste stappen zijn gezet om bepaalde normen wel vrij beschikbaar te maken.

Het is uiteraard goed dit te vernemen maar je vraagt jeĀ af “Waarom?”

Knooble zal het stuk nog nader bestuderen en een analyse formuleren. Hierbij is het van belang helder te hebben/krijgen wat we hier precies van mogen verwachten en wat de consequenties voor de cassatieprocedure zijn.

Klik hier om de Kabinetsreactie van 30 juni 2011 te bekijken.