Conclusie van antwoord NNI

Op de rolzitting van de Hoge Raad van 15 april 2011 heeft NNI haar conclusie van antwoord genomen.

NNI is zelf niet in cassatie gegaan tegen het arrest van het Gerechtshof te Den Haag van 16 november 2010.

De conclusie van antwoord beperkt zich, in lijn met de conclusie van De Staat, tot één zin. NNI is van mening dat het recht niet is geschonden in het arrest van 16 november 2010.

Hier verbindt NNI de conclusie aan dat het cassatieberoep moet worden verworpen.

De zaak is nu verwezen naar de rolzitting van 14 oktober 2011 voor schriftelijke toelichting.