Conclusie van antwoord zijdens De Staat

Op de rolzitting van de Hoge Raad van 18 maart jl. heeft De Staat zijn conclusie van antwoord genomen.

De Staat is zelf niet in cassatie gegaan tegen het arrest van het Gerechtshof te Den Haag van 16 november 2010.

De conclusie van antwoord beperkt zich tot één zin. De Staat is van mening dat het recht niet is geschonden in het arrest van 16 november 2010.

 Hier verbindt De Staat de conclusie aan dat het cassatieberoep moet worden verworpen.

Het NNI heeft een aanhouding gekregen tot 15 april 2011 voor de conclusie van antwoord.