De tussenbalans – bespreking 25 maart 2010

De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft op 25 maart 2010 overleg gevoerd met minister Van Middelkoop. Het verslag van de bespreking is op 19 april 2010 vastgesteld en vervolgens gepubliceerd. De Kamerleden Van der Burg (VVD), Jansen (SP) en Vietsch (CDA) vragen de minister tijdens deze bespreking om uitleg over de voortgang in de NEN-kwestie en geven hun mening over de wenselijkheid om de NEN-normen anders/vrij beschikbaar te maken.

Zoals te doen gebruikelijk bij een wisseling van de wacht gaan de handjes de lucht in en wordt er door de minister, in lijn met de voorgangers, aangegeven dat er toch echt nog meer tijd voor nodig is, alles wat eerder besproken en afgesproken is wordt herkauwd en per saldo gebeurt er niets. Het meest relevante onderdeel van de bespreking is het “huidige” standpunt van de minister. Dit deel is onderstaand opgenomen. Het hele verslag is op Knooble te lezen en te downloaden (klik hier voor het verslag). De relevante passages, daar waar er over de NEN-normen in relatie tot beschikbaarheid is gesproken, zijn gearceerd.

Resumerende reactie minister Van Middelkoop:

“Dan de toezegging inzake de NEN-normen. Zoals de Kamer eerder is gemeld, heeft een besluit tot afkoop van NEN-normen, waarnaar in de bouwregelgeving wordt verwezen, onmiddellijk consequenties voor andere wet- en regelgeving. “Daarmee is deze kwestie een kabinetsbrede aangelegenheid”, zei de minister dreigend op basis van enige ervaring. De aangekondigde kabinetsvisie op normalisatie van de minister van Economische Zaken zal ertoe moeten dienen om in het kabinet een standpunt te bepalen over de wenselijkheid en de reikwijdte van vrije beschikbaarheid van NEN-normen. Hoezeer ik het ook betreur, het demissionair worden van het kabinet heeft de totstandkoming van een standpunt hierover in de ministerraad, laat staan besluitvorming, niet bevorderd. Ik moet de Kamer dus ook hier verzoeken om geduld te betrachten. Ik kan haar misschien verlokken om het te proberen, maar zij gaat zelf over het controversieel verklaren of niet. Of zij moet de minister van EZ nog bewegen, maar dat moet zij dan daar maar stimuleren.”