Kabinetsstandpunt NEN-vonnis 10-04-2009

Op 9 april 2009 geeft minister Hirsch Ballin per brief uitleg aan de Eerste en Tweede Kamer over het NEN-vonnis. De ministers Hirsch Ballin (Justitie), Van der Hoeven (Economische Zaken) en Van der Laan (Wonen) zien in het vonnis geen aanleiding om tot wijziging van het huidige systeem over te gaan: “Het huidige systeem van verwijzen in wetgeving naar normen en andere private documenten is deugdelijk en in lijn met Europese aanpak.” Toch wordt er, in lijn met het onderzoek van 2004 inzake de Kenbaarheid van Normen en Normalisatie, wederom een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van NEN-normen.

download brief minister Hirsch Ballin d.d. 09-04-2009
link persbericht VROM inzake kabinetsstandpunt