NEN-normen wel verbindend

Althans … dat is het oordeel van de Rechtbank te Groningen.

In tegenstelling tot de uitspraak in de Knooble NEN-zaak eind november 2008 heeft de rechtbank te Groningen in een recente kwestie betreffende brandveiligheid geoordeeld dat NEN-normen wel verbindend zijn.

De Groningse rechter heeft hierover aangegeven dat “Het niet ongebruikelijk is om naar algemeen geldende normen en richtlijnen te verwijzen”. Hierbij gaat het meer specifiek om het Gebruiksbesluit en het Bouwbesluit. “Deze normen zijn algemeen verkrijgbaar en dus voldoende kenbaar” volgens de rechter.

De uitspraak staat haaks op het vonnis in de Knooble NEN-zaak. Het is opmerkelijk dat de rechter voorbij gaat aan de bepalingen inzake publicatie van wettelijk verbindende voorschriften. “Algemeen verkrijgbaar” is voor deze rechter al voldoende. Impliciet zegt de rechter hiermee dat geen enkel wettelijk voorschrift meer gepubliceerd hoeft te worden als het voorschrift maar algemeen verkrijgbaar is. Algemeen verkrijgbaar is hierbij “Het is te koop”. Daar kan veel over gezegd worden. Het is beter maar even af te wachten. In de Knooble NEN-zaak staat het hoger beroep voor 16 november a.s. weer op de rol. Dan wordt er een uitspraak verwacht. Ongeacht de uitkomst zal het waarschijnlijk nog niet het einde van deze slepende rechtszaak betekenen … helaas.

In de onderhavige zaak ging het over de gedeeltelijke ontruiming van een studentenpand in Groningen. De gemeente had bepaald dat het pand niet voldeed aan de brandveiligheidseisen uit het Gebruiksbesluit. De huurders waren niet bereid de elektriciteitsvoorzieningen te repareren, rookmelders te installeren en brandwerende scheidingen aan te brengen. Voor de rechtbank was dit een overtreding van een wettelijk voorschrift. Het gevolg was de ontruiming.

Klik hier om het hele vonnis te lezen.