Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

De Nieuwe Regels: die stel je zelf op!

12 april 2011

opiniestuk

In de uitspraak van de Raad van State van 2 februari 2011 inzake de verbindendheid van NEN-normen wordt doorgeborduurd op het arrest in de Knooble NEN-zaak van 16 november 2010. (Lees meer…)

Conclusie van antwoord zijdens De Staat

22 maart 2011

Op de rolzitting van de Hoge Raad van 18 maart jl. heeft De Staat zijn conclusie van antwoord genomen.

De Staat is zelf niet in cassatie gegaan tegen het arrest van het Gerechtshof te Den Haag van 16 november 2010. (Lees meer…)

Cassatiedagvaarding

16 februari 2011

Op 15 februari 2011 is de cassatiedagvaarding uitgebracht.

Knooble gaat hiermee in cassatie bij de Hoge Raad tegen de beslissing van het Gerechtshof Den Haag. (Lees meer…)

Arrest: Knooble-perspectief

17 november 2010

Allereerst onze felicitaties aan de staat en NNI! Het doet ons zeer maar deze ronde hebben we verloren. De uitspraak van het hof is voor Knooble dan ook¬†teleurstellend. (Lees meer…)

Uitspraak Hoger Beroep

16 november 2010

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 16 november 2010 uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003. Het Gerechtshof heeft het eerdere vonnis van de Rechtbank Den Haag vernietigd en geoordeeld dat NEN-normen, door verwijzing ernaar in de bouwregelgeving, geen algemeen verbindende voorschriften worden en niet gratis hoeven te worden verstrekt. (Lees meer…)