Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

Wijziging Bouwbesluit als NEN op orde is

2 november 2010

Nadat het NNI de engergieprestatienorm NEN 7120 heeft vastgesteld wordt het Bouwbesluit gewijzigd. Deze marsroute blijkt uit de toelichting bij de geplande wijziging van het Bouwbesluit. De NEN 7120 zal de energieprestatienormen NEN 5128 (voor woonfuncties) en de NEN 2916 (voor utiliteitsgebouwen) moeten vervangen.  De tabel waarin de epc voor woonfuncties wordt voorgeschreven is echter al vanaf 1 januari 2011 onderdeel van het Bouwbesluit! (Lees meer…)

NEN-normen wel verbindend

17 augustus 2010

Althans … dat is het oordeel van de Rechtbank te Groningen.

In tegenstelling tot de uitspraak in de Knooble NEN-zaak eind november 2008 heeft de rechtbank te Groningen in een recente kwestie betreffende brandveiligheid geoordeeld dat NEN-normen wel verbindend zijn. (Lees meer…)

Datum voor arrest

19 mei 2010

Op de rolzitting van 18 mei 2010 heeft het gerechtshof te Den Haag de datum voor het wijzen van arrest bepaald: 16 november 2010.

De tussenbalans – bespreking 25 maart 2010

20 april 2010

De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft op 25 maart 2010 overleg gevoerd met minister Van Middelkoop. Het verslag van de bespreking is op 19 april 2010 vastgesteld en vervolgens gepubliceerd. De Kamerleden Van der Burg (VVD), Jansen (SP) en Vietsch (CDA) vragen de minister tijdens deze bespreking om uitleg over de voortgang in de NEN-kwestie en geven hun mening over de wenselijkheid om de NEN-normen anders/vrij beschikbaar te maken. (Lees meer…)

Alle processtukken compleet en ingediend

19 maart 2010

Op de rolzitting van 14 maart 2010 hebben de Staat, het NNI en Knooble de processtukken ingediend.

Het Hof heeft de zaak verwezen naar de rolzitting van 18 mei 2010 voor het bepalen van de datum voor het wijzen van arrest.