Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

Termijnen in verdere procesgang

8 december 2009

Voor het verdere verloop in het hoger beroep, voor het deel Knooble/Staat, zijn de navolgende termijnen van belang:

  1. De Staat dient op uiterlijk 22 december 2009 zijn memorie van antwoord in incidenteel appel bij het Hof in te dienen.
  2. Op 22 december 2009 kan en zal Knooble schriftelijk pleidooi vragen. Het Hof bepaalt vervolgens de termijn voor indiening van stukken. Gebruikelijk is een termijn van 8 weken.

Memorie van antwoord in incidenteel appel zijdens Knooble

8 december 2009

Op 8 december 2009 heeft Knooble haar memorie van antwoord in incidenteel appel bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden. (Lees meer…)

Memorie van antwoord tevens memorie van grieven NNI

18 september 2009

Op 15 september 2009 heeft het NNI haar memorie van antwoord tevens memorie van grieven bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

Memorie van grieven zijdens Knooble

21 juli 2009

Op 21 juli 2009 heeft Knooble haar memorie van grieven in het hoger tegen het NNI bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden. NNI heeft tot uiterlijk 5 september 2009 de gelegenheid om conclusie te nemen. (Lees meer…)

Debat

27 mei 2009

Op 26 mei 2009 is de NEN-problematiek in een commissievergadering van de Tweede Kamer besproken. (Lees meer…)