Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

Memorie van grieven zijdens De Staat

12 mei 2009

Op 12 mei 2009 heeft de Staat zijn memorie van grieven in het hoger beroep tegen Knooble bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

Voeging

28 april 2009

Het vereenvoudigen van de procedure is helemaal nog niet zo eenvoudig!

Ter voorkoming van meerdere procedures in hoger beroep moet het gerechtshof een beoordeling over de verwevenheid van de verschillende procedures doen om “voeging” toe te staan. Ondanks dat partijen het er over eens zijn dat voeging praktisch is en hiermee de rechten van eenieder worden gediend, moet/gaat het gerechtshof dit wegen.

Op 12 mei 2009 zullen de stukken hiervoor worden ingediend. Vervolgens gaat het gerechtshof zich over het verzoek buigen. Hoe lang dit kan / gaat duren is niet bekend.

Pas als hier uitsluitsel over is kan de procedure in hoger beroep inhoudelijk worden gevoerd.

Debat verplaatst naar 26 mei 2009

23 april 2009

Het geplande debat van 23 april 2009 is vooralsnog verplaatst naar 26 mei 2009.

Debat in de Tweede Kamer

22 april 2009

Op donderdag 23 april 2009 wordt het NEN-vonnis in de Tweede Kamer (commissievergadering) behandeld. Het betreft agendapunten 7 en 11 van de in totaal 11. De vergadering is van 14:30 tot 17:30 uur. (Lees meer…)

Kabinetsstandpunt NEN-vonnis 10-04-2009

14 april 2009

Op 9 april 2009 geeft minister Hirsch Ballin per brief uitleg aan de Eerste en Tweede Kamer over het NEN-vonnis. De ministers Hirsch Ballin (Justitie), Van der Hoeven (Economische Zaken) en Van der Laan (Wonen) zien in het vonnis geen aanleiding om tot wijziging van het huidige systeem over te gaan: “Het huidige systeem van verwijzen in wetgeving naar normen en andere private documenten is deugdelijk en in lijn met Europese aanpak.” Toch wordt er, in lijn met het onderzoek van 2004 inzake de Kenbaarheid van Normen en Normalisatie, wederom een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van NEN-normen. (Lees meer…)