Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

3 dagvaardingen: hoe nu verder in de NEN-zaak?

7 april 2009

De Staat en NNI hebben inmiddels dagvaardingen betekend. Daarnaast heeft Knooble haar appeldagvaarding tegen het NNI betekend. In alle drie de dagvaardingen is gedagvaard tegen de rolzitting van dinsdag 21 april 2009. (Lees meer…)

Hoger beroep een feit

17 maart 2009

In januari 2009 heeft de Staat aangegeven in hoger beroep te zullen gaan tegen het vonnis van 31 december 2008. Knooble heeft hierop sprongcassatie voorgesteld. Dit betekent dat hoger beroep wordt overgeslagen en de zaak direct aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Op 16 maart 2009 laat de Staat weten hier niet aan mee te werken en dat nu hoger beroep wordt ingesteld. Dit heeft als consequentie dat de kwestie langer gaat duren. Voor Knooble is het teleurstellend dat de Staat geen belang ziet in het voldoende snel helder krijgen van de kwestie. Omdat het auteursrechtelijke deel van het vonnis betrekking heeft op het NNI zal Knooble zelf ook hoger beroep instellen tegen het NNI.

Kunnen NEN-normen nog worden gehandhaafd?

4 februari 2009

Mr. M.R.J. Baneke, advocaat bij Dirkzwager te Nijmegen, heeft de consequenties van het NEN-vonnis voor de bestuurspraktijk op een rijtje gezet. (Lees meer…)

Hoger beroep in NEN-zaak

16 januari 2009

Persbericht van VROM d.d. 16-01-2009:

De Rechtbank Den Haag heeft zich op 31 december 2008 uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 (zie http://www.rechtspraak.nl, kenmerk LJN: BG8465). De precieze gevolgen van het vonnis worden in interdepartementaal verband bestudeerd. Inmiddels is besloten in hoger beroep te gaan. (Lees meer…)

Positieve uitspraak in NEN-zaak

5 januari 2009

De rechter heeft een uitspraak gedaan in de NEN-zaak in het voordeel van Knooble. Uit het vonnis blijkt dat de Haagse rechtbank met Knooble van mening is dat NEN-normen waarnaar verwezen wordt in het Bouwbesluit niet verbindend zijn omdat ze niet volgens de Bekendmakingswet zijn bekend gemaakt. (Lees meer…)