Petitielijst

De petitielijst is gesloten. Intekenen is niet meer mogelijk...


Berichten: 5781 - 5800 van de 5813
Pagina 290 - 291

Nr. 33
Naam: Henk Sanders
Bedrijf: Centraal Bureau Bouwtoezicht
Functie: Opzichter
de NEN normen zijn al veel te lang een eiland het zou een verademing zijn hier vrije toegang in te hebben
 
Nr. 32
Naam: Nick Marks
Bedrijf: Mecanoo architecten
Functie: senior projectleider
Geheel eens met deze zaak. Om in Nederland professioneel te werken moet er ieder jaar voor duizenden euros in normen geinvesteerd worden, terwijl wij normen voor projecten o.a. in Spanje gratis van overheids sites kunnen downloaden. Het bouwbesluit is een onderdeel van het Nederlands rechtssysteem en zou dus inclusief de geldende normen voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. Of anders: maak normen facultatief, maar verplichte investering is niet juist
 
Nr. 31
Naam: Ed Mol
Bedrijf: MoviZion
Functie: directeur
De samenstellers van de NEN-normen zijn met belastinggelden betaald, dus gratis die door de overheid vastgestelde normen!
 
Nr. 30
Naam: R. Benedictus
Bedrijf: CBB
Functie: Opzichter
Goede actie.
Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, maar op deze manier is het niet mogelijk.
Daarom mijn steun om deze kennis algemeen bekend te maken.
 
Nr. 29
Naam: P. Zwartjes
Bedrijf: Bouwkundig Tekenburo Zwartjes
Functie: Eigenaar
Als je alle NEN's aan moet schaffen voor het goed kunnen toepassen van het bouwbesluit ben je duizenden euro's kwijt.
 
Nr. 28
Naam: Ron Reijnders (RABC)
Bedrijf: RABC-Bestekkennis.nl
Functie: bestekschrijver-besteksadviseu
Natuurlijk, NEN normen moeten gratis op internet zijn te raadplegen.
Er zijn maar heel weinig opdrachtgevers, directies, aannemers en handelaren in de (GWW-) branche die de in de RAW-systematiek al dan niet genoemde van toepassing zijnde NEN-normen kennen. Één vd redenen is dat de normen heel veel geld kosten en je vooraf niet eens weet of er in staat wat je zoekt.
Vaak is het hele NEN-normen verhaal een aaneenschakeling van doorverwijzingen waardoor je soms na lezing van een norm alsnog een andere norm moet bestellen.
Door deze kosten ontstaat een averechts effect. Mensen denken alleen maar: Hoe kan ik het bestellen van normen omzeilen.
Je ziet ook een ontwikkeling dat in de RAW-systematiek steeds meer naar de normen wordt verwezen. Hierdoor wordt het voorheen redelijk leesbare boek, steeds onleesbaarder.
Als je vraagt waarom de essentie van die normen niet in het RAW-systeem is opgenomen, dan merk je dat men op een ‘gespannen voet’ met elkaar omgaat. Het opnemen van de norm in de RAW-systematiek leidt tot minder verkoop bij NEN. Dit is een heel slechte ontwikkeling.
Normen gratis dus! Dat komt ook de bestekken ten goede.
 
Nr. 27
Naam: Frans de Groot
Bedrijf: Bouwadviesbureau De Groot
Functie: bouwmanager
Uitstekend initiatief, wie regels opsteld moet ze ook beschikbaar stellen.
succes.
 
Nr. 26
Naam: Rob Gommers
Bedrijf: Buro voor Bouwkunst,
Functie: Interieurarchitect BNI
Alle NEN normen zouden gratis en via internet
toegankelijk moeten zijn. Kosten voor NEN Normen zijn nu veel te hoog; ook voor kleine wijzigingen komt telkens update die buiten proportioneel hoog is en blijft. Door (Digitaal) gratis beschikbaar stellen kan een kennisdatabank worden gemaakt met links naar
alle bouwregelgeving en dergelijk; Bijvoorbeeld een nog uitgebreidere versie van het Bris waren-huis. Wil Vrom de bouwwereld helpen en de kwaliteit verhogen dan Normen en NPR's gratis!
 
Nr. 25
Naam: hans wagner
Bedrijf: architektenburo hans wagner
Functie: architect/direkteur
de wet en alle daaraan gelieerde voorschriften/regelgeving dient openbaar en vrij toegankelijk te zijn.
 
Nr. 24
Naam: Dirk Zegel
Bedrijf: prive
NEN normen gratis
 
Nr. 23
Naam: Dick van der Heijden
Bedrijf: buro voor architectuur en bouwtechniek berlicum bv
Functie: architect/directeur
Doordat NEN-normen verplicht gesteld worden in bouwbesluit zouden ze ook goed toegankelijk moeten zijn. Omdat veel normen maar een enkele keer nodig zijn deze veel te duur om aan te schaffen. Al zou men ze op internet kunnen inzien zou in veel gevallen voldoende zijn. Wil men op papier dan wel kosten betalen.
 
Nr. 22
Naam: W. Wilholt
Bedrijf: bouwonderneming Stout B.V.
Functie: KAM-coordinator
Met alle voorgaande reacties eens.
 
Nr. 21
Naam: Stefan Wonders
Bedrijf: Architectenburo
Functie: architect
Volledig mee eens ! Alle NEN normen moeten open en vrijtoegangkelijk zijn , b.v. via internet.
 
Nr. 20
Naam: M.E.M.T. ter Heide
Functie: KAM
Mee eens.
 
Nr. 19
Naam: Leo van Oorsouw
Bedrijf: CBB
Functie: Hoofdopzichter
Ook ik ben van mening dat voorschriften waaraan in het kader van het Bouwbesluit en andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn vrij verkrijgbaar/te raadplegen moeten zijn.
 
Nr. 18
Naam: FHJ Mulders
Bedrijf: Opleidingen
Functie: Praktijkopleider
Nog meer geld voor minder
 
Nr. 17
Naam: Anita Neuteboom
Functie: student
Als student bouwkunde heb je de NEN normen regelmatig nodig. De school schaft ze niet aan en voor studenten is het te duur om alle NEN normen aan te schaffen. Als de NEN vrij verkrijgbaar is kunnen we tenminste alle info opzoeken.
 
Nr. 16
Naam: Ad stas
Bedrijf: Woonbelang Veghel
Functie: directeur
Niet nog meer kosten voor de vele regels !
 
Nr. 15
Naam: ir. H. Haveman
Bedrijf: Dijkoraad BV - Deventer
Functie: senior advisuer installaties
Helemaal eens.
Alle wet- en regelgeving (en hier horen ook wettelijk van toepassing verklaarde normen e.d.) moet vrij van auteursrechten toegangkelijk zijn.
Hoogstens is toelaatbaar dat er een vergoeding in rekening wordt gebracht voor afdrukken op papier, vertsrekken op elektronische dragen e.d.
 
Nr. 14
Naam: J.V.M. van Kooten
Bedrijf: B22 Calculatie- En Adviesbureau
Functie: Bouwkundige/bestekschrijver
Wij zijn van mening dat NEN gratis beschikbaar moet zijn voor adviserende en bestekschrijvende bedrijven. De overheid legt ons deze maatregelen op en vervolgens kun je voor veel geld de normen kopen!?