Wijziging Bouwbesluit als NEN op orde is

Nadat het NNI de engergieprestatienorm NEN 7120 heeft vastgesteld wordt het Bouwbesluit gewijzigd. Deze marsroute blijkt uit de toelichting bij de geplande wijziging van het Bouwbesluit. De NEN 7120 zal de energieprestatienormen NEN 5128 (voor woonfuncties) en de NEN 2916 (voor utiliteitsgebouwen) moeten vervangen.  De tabel waarin de epc voor woonfuncties wordt voorgeschreven is echter al vanaf 1 januari 2011 onderdeel van het Bouwbesluit!

Anders gezegd: iedereen is vanaf 1 januari 2011 gehouden aan de nieuwe epc van 0,6 voor woonfuncties, hoe je daar aan moet voldoen is dan letterlijk de vraag want de huidige normen voorzien hier niet in.

Volgens het NNI is het nog niet eerder voorgekomen dat een wetswijziging afhankelijk wordt gesteld van een nog vast te stellen NEN-norm. Op 30 september 2010 heeft de betrokken normcommissie afgezien van het vaststellen van de norm omdat de rekensoftware nog niet voldeed. Volgens het NNI is de norm prima maar is de bijbehorende rekensoftware onbetrouwbaar.

Volgens de Staat en NNI zijn NEN-normen geen onderdeel van de wettelijke eisen.