Historie

30 maart 2012: Conclusie Advocaat-Generaal
De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

28 oktober 2011: Dupliek Staat en NNI – Repliek Knooble
Op de rolzitting van 28 oktober 2011 hebben de Staat en NNI dupliek genomen en Knooble repliek. Partijen hebben het procesdossier aangeboden voor het vragen van arrest. Datum dagbepaling van de conclusie van de Procureur-Generaal is 25 november 2011.

14 oktober 2011: Pleidooi Hoge Raad
10.30 uur, Kazernestraat 52 te Den Haag.

15  april 2011: Datum voor schriftelijke toelichting
Op de rolzitting van de Hoge Raad van 15 april 2011 is de datum voor schriftelijke toelichting bepaald: 14 oktober 2011.

15  april 2011: Conclusie van antwoord zijdens NNI
Op de rolzitting van de Hoge Raad van 15 april 2011 heeft NNI haar conclusie van antwoord genomen.

18 maart 2011: NNI krijgt uitstel voor conclusie van antwoord
Op de rolzitting van de Hoge Raad van 18 maart jl. heeft het NNI een aanhouding gekregen tot 15 april 2011 voor de conclusie van antwoord.

18  maart 2011: Conclusie van antwoord zijdens De Staat
Op de rolzitting van de Hoge Raad van 18 maart jl. heeft De Staat zijn conclusie van antwoord genomen.

15 februari 2011: Cassatiedagvaarding uitgebracht
Knooble gaat hiermee in cassatie bij de Hoge Raad tegen de beslissing van het Gerechtshof Den Haag van 16 november 2010.

16 november 2010: Vonnis hoger beroep
Het Gerechtshof heeft bepaald dat het eerdere vonnis van de Rechtbank Den Haag vernietigd wordt en oordeelt dat NEN-normen, door verwijzing ernaar in de bouwregelgeving, geen algemeen verbindende voorschriften worden en niet gratis hoeven te worden verstrekt.

18 mei 2010: Datum voor arrest bepaald
Op de rolzitting van 18 mei 2010 heeft het gerechtshof te Den Haag de datum voor het wijzen van arrest bepaald: 16 november 2010.

14 maart 2010: Alle processtukken ingediend
Op de rolzitting van 14 maart 2010 hebben de Staat, het NNI en Knooble de processtukken ingediend.

2 maart 2010: Pleitnota’s
Op 2 maart 2010 hebben de Staat, het NNI en Knooble pleitnota’s bij het gerechtshof te Den Haag ingediend.

22 december 2009: Memorie van antwoord in incidenteel appel de Staat
In het hoger beroep is door de Staat zijn memorie van antwoord in incidenteel appel bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

17 december 2009: Ondanks toezegging geen kabinetsstandpunt
Per brief laat de minister op 17 december 2009 aan de Kamer weten dat hij nog geen standpunt over de NEN-normen kenbaar kan maken.

8 december 2009: Memorie van antwoord in incidenteel appel Knooble
In het hoger beroep is door Knooble haar memorie van antwoord in incidenteel appel bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

15 september 2009: Memorie van antwoord tevens memorie van grieven NNI
In het hoger beroep is door het NNI haar memorie van antwoord tevens memorie van grieven bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

21 juli 2009: Memorie van grieven Knooble
In het hoger beroep is door Knooble haar memorie van grieven bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

12 mei 2009: Memorie van grieven Staat
In het hoger beroep is door de Staat zijn memorie van grieven bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

17 maart 2009: Hoger beroep een feit
De Staat geeft formeel aan in hoger beroep te gaan en niet mee te werken aan sprongcassatie.

16 januari 2009: Hoger beroep
De Staat geeft aan in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van 31-12-2008.

31 december 2008: Vonnis in NEN-zaak
De rechter heeft bepaald dat verwezen normen, NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, niet verbindend zijn.

19 november 2008: Voor de achtste keer nieuwe datum voor vonnis
Op 19 november 2008 is een nieuwe datum voor het wijzen van vonnis bepaald. De zaak is aangehouden tot 31 december 2008.

8 oktober 2008: Voor de zevende keer nieuwe datum voor vonnis
Op 8 oktober 2008 is een nieuwe datum voor het wijzen van vonnis bepaald. De zaak is aangehouden tot 19 november 2008.

27 augustus 2008: Voor de zesde keer nieuwe datum voor vonnis
Op 27 augustus 2008 is een nieuwe datum voor het wijzen van vonnis bepaald. De zaak is aangehouden tot 8 oktober 2008.

16 juli 2008: Voor de vijfde keer nieuwe datum voor vonnis
Op 16 juli 2008 is een nieuwe datum voor het wijzen van vonnis bepaald. De zaak is aangehouden tot 27 augustus 2008.

4 juni 2008: Voor de vierde keer nieuwe datum voor vonnis
Op 4 juni 2008 is een nieuwe datum voor het wijzen van vonnis bepaald. De zaak is aangehouden tot 16 juli 2008.

23 april 2008: Wederom nieuwe datum voor vonnis
Op 23 april 2008 is een nieuwe datum voor het wijzen van vonnis bepaald. De zaak is aangehouden tot 4 juni 2008.

13 maart 2008: Opnieuw nieuwe datum voor vonnis
Op 13 maart 2008 is een nieuwe datum voor het wijzen van vonnis bepaald. De zaak is aangehouden tot 23 april 2008.

31 januari 2008: Nieuwe datum voor vonnis
De rechtbank te Den Haag heeft het wijzen van vonnis aangehouden tot 12
maart 2008.

19 december 2007: Datum voor vonnis
De rechtbank te Den Haag heeft vooralsnog vonnis bepaald op 30 januari 2008.

5 december 2007: Antwoord-nadere conclusie
De Staat en NEN reageren middels een antwoord-nadere conclusie op de nadere conclusie van Knooble van 12 september 2007.

2 oktober 2007: Uitstel
De Staat vraagt en krijgt uitstel. De zaak wordt aangehouden tot 6 december 2007.

12 september 2007: Nadere conclusie
Knooble reageert middels een nadere conclusie op de conclusies van dupliek van de Staat en NEN.

4 juli 2007: Conclusie van dupliek
De Staat en NEN motiveren nader, gebaseerd op de voorliggende processtukken, waarom er geen aanpassing van het huidige systeem is vereist.

11 april 2007: Conclusie van repliek
Knooble heeft, in antwoord op de conclusie van de Staat nader gemotiveerd waarom verwezen NEN-normen vrij van auteursrecht, gepubliceerd dienen te worden.

3 januari 2007: Conclusie van antwoord van de Staat
De Staat heeft uitvoerig uiteengezet waarom er, naar oordeel van de Staat, wettelijk gezien geen reden is voor aanpassing van het huidige systeem.

December 2006: Geen kabinetsstandpunt
Er komt geen kabinetsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen neergelegd in het eindrapport ‘Kenbaarheid van normen en normalisatie’. Nadere motivatie ontbreekt.

21 september 2006: Dagvaarding Knooble
Knooble heeft de zaak aanhangig gemaakt. De inzet: helderheid over de juridische status en hieraan gekoppeld een verbetering van de toegankelijkheid.

9 augustus 2006: Antwoord VROM
De minister ziet geen aanleiding het huidige systeem te wijzigen. Gebaseerd op de aanbevelingen in het eindrapport Kenbaarheid van normen en normalisatie is aangegeven dat er een standpunt van het kabinet in voorbereiding is. Het kabinetsstandpunt wordt in de tweede helft van 2006 verwacht.

19 april 2006: Brief van Knooble aan VROM
Knooble vraagt mevrouw S.M. Dekker, toenmalig minister van VROM, om opheldering over de verwezen NEN-normen.

2001 – 2004: Project ‘Kenbaarheid van normen en normalisatie’
Dit betreft onderzoek naar de verbetering van de toegankelijkheid van de normen en normalisatie. Eind 2004 is er een eindrapport uitgebracht met een aantal aanbevelingen.

1998 – 1999: Kamervragen
Vragen aan de Minister. Vragen 581, 601, 605, 895, 983, 1059. In juridische zin levert dit geen duidelijkheid op. Er wordt aangegeven dat nader onderzoek zal volgen.