Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

Conclusie Procureur-Generaal

30 maart 2012

Bekijk de conclusie van de advocaat-generaal.

“De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.”  Het is de conclusie van de advocaat-generaal dat er geen grond is voor het beroep. Hiermee is de zaak nog niet afgedaan. De verdere procesgang wordt binnenkort aangegeven.

Datum conclusie Advocaat-Generaal

25 november 2011

Ter rolle van de Hoge Raad van 25 november 2011 is de datum voor de conclusie van de Advocaat-Generaal bepaald op 30 maart 2012.

Re- en dupliek

28 oktober 2011

Ter rolle van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 hebben de Staat en NNI dupliek genomen en Knooble repliek.

Partijen hebben het procesdossier aangeboden voor het vragen van arrest.

Datum dagbepaling van de conclusie van de Procureur-Generaal is 25 november 2011.

Pleidooi

14 oktober 2011

Op 14 oktober 2011, Wereld Normalisatie Dag, pleidooi voor de Hoge Raad.

Het pleidooi begint om 10.30 uur en wordt gehouden aan de Kazernestraat 52 te Den Haag. Iedere partij krijgt 30 minuten de tijd.

VNO-NCW spreekt zich uit

6 oktober 2011

In een brief aan het kabinet laat VNO-NCW weten verheugd te zijn met de kabinetsreactie van 30 juni jl. naar aanleiding van aanbevelingen van het platform kenbaarheid normen en normalisatie uit 2004.

Ook wordt aangegeven dat onze NEN-zaak, de inzet van Knooble, “noodgedwongen voor lang uitstel heeft gezorgd.” (Lees meer…)