Petitielijst

De petitielijst is gesloten. Intekenen is niet meer mogelijk...


Berichten: 5801 - 5813 van de 5813
Pagina 291 - 291

Nr. 13
Naam: Max Veenhof
Bedrijf: NHTV
Functie: Student
Als FM student ben ik vaak op zoek naar bepaalde NEN normen, maar deze zijn haast onbetaalbaar voor de FM student. Vandaar dat ik dit initiatief steun! De overheid wil dat men aan de regels voldoet, dan moeten ze deze ook toegankelijk maken.
 
Nr. 12
Naam: B.J. Algra
Bedrijf: CBB
Functie: Opzichter
Lijkt me duidelijk! NEN normen kostenvrij!
 
Nr. 11
Naam: Michel van Rijswijck
Bedrijf: CBB
Functie: hoofdopzichter
Ik ben van mening dat als men vanuit de overheid eisen stelt, deze gratis beschikbaar gesteld moeten worden.
Het is natuurlijk vreemd dat je regels voorschrijft en om er achter te komen wat deze regels zijn je veel geld moet betalen.
 
Nr. 10
Naam: R. Slewe
Bedrijf: ROC Nova College
Het is vreemd om als wetgever te zeggen dat je dient te voldoen aan wet- en regelgeving en vervolgens geld gaat vragen om achter deze wet- en regelgeving te komen. Als wetgever creeer je drempels, dat mag dus niet de bedoeling zijn.
 
Nr. 9
Naam: Ron van der Plas
Bedrijf: prive
Reeds bij de introductie van het bouwbesluit hebben deskundigen aangegeven dat de normen een onderdeel van de wetgeving gaan worden. Dit zou verstrekkende gevolgen hebben. Tot nu toe hebben we vanuit Den Haag nog niets vernomen. Dit is dus een prima actie om "ze" wakker te schudden!
 
Nr. 8
Naam: Marco Wijers
Bedrijf: Niet van belang
Functie: Facilitair manager
Uit ervaring ken ik het belang van de NEN normen.
Ook ik probeer al langer steun te vinden bij deze strijd maar kan werkgevers nooit warm krijgen. Maar het is van de zotten dat ik (mijn werkgever) nog meer (dan de bekende belastingen) moet betalen om van mijn plichten op de hoogte gesteld te "mogen" worden. En daarbij verantderd dat ook nog eens met een waanzinnig tempo. Dus afschaffen die kosten.
 
Nr. 7
Naam: wim veerman
Bedrijf: Piola
Functie: directie
tijdens mijn opleiding voor aannemer ben ik ook vaak tegen de lamp gelopen doordat ik informatie wilde over een betreffende NEN norm en die niet kon inzien zonder te betalen
 
Nr. 6
Naam: P. van Asperen
Bedrijf: Architect ir. P. van Asperen
Functie: architect
Ik ben al jaren zeer verbaasd over het feit dat er voor eisen, die door het Bouwbesluit gesteld worden, NEN-normen moeten worden geraadpleegd en dat die niet om niet ter beschikking zijn. Het internet is daar zeer geschikt voor en de toegankelijkheid van de norm zelf (die op een enkele na ook nauwelijks leesbaar zijn) kan dan ook door zoekbomen e.d. sterk verbeterd worden.
 
Nr. 5
Naam: Ir. Paul F.J. Stevens
Bedrijf: Stevens en Van Dijck
Functie: directeur
Iedere Nederlander wordt geacht de wet kennen. Die wet moet dan wel op een eenvoudige wijze toegankelijk zijn; het opwerpen van (financiele) drempels staat de kennisname van de wet, en daarmee de toepassing van de wet, in de weg. In dat kader past het niet om (particuliere) normen slechts tegen betaling van toepassing te verklaren. Deze normen moeten tegen relatief lage bedragen beschikbaar komen.
 
Nr. 4
Naam: J. Willemse
Bedrijf: In de kinderopvang
Functie: Facilitair Beheerder
In de praktijk worden wij regelmatig gewezen op de NEN-normeringen. Zo werden bij ons ontruimingsplattegronden en vluchtplannen afgekeurd omdat ze niet aan de (NEN) NTA 8112 deel 3 voldeden.
Goede actie dus om hier eens kritisch naar te kijken, omdat er natuurlijk maar 1 partij beter wordt van deze verwijzing.....(verplichting)....
Ik hoop dat ook de collega Facilitair Managers hun steun in Nederland zullen betuigen aan dit initiatief. Succes !!
 
Nr. 3
Naam: B. de Klein
Bedrijf: Bouwen en Wonen Nijmegen
Functie: Senior Rayonbeheerder.
Wie eist, gratis verwijst. Dat is toch logisch. Ik ben het dus helemaal met de stelling eens. Leuke van de petitielijst is dat je allemaal bekende uit de bouwwereld tegen komt. Dit geeft des te meer aan hoe een ieder met dit probleem zit. Vooral voor kleine installatie- en adviesbureaus is het onmogelijk alle NEN-normen, BRL's enz. op eigen kosten aan te schaffen. Juist het jonge ondernemersschap op m.k.b. niveau moet niet worden tegengewerkt. Alle voorschriften dus gratis digitaal bereikbaar!!!
 
Nr. 2
Naam: H. van de Winkel
Bedrijf: BWT Consultancy Weert
Het Bouwbesluit wijst NEN normen aan, waaraan een opdrachtgever moet voldoen. Het Bouwbesluit is kostenloos voor eenieder beschikbaar via internet, waarom de aangestuurde NEN normen niet? Petitie is prima initiatief om dit onder de aandacht te brengen.
De meeste NEN normen worden met grote regelmaat geactualiseerd, de kans dat je een actuele NEN norm raadpleegd is daardoor nihil.
Gratis publicatie via internet verdient daarom de voorkeur. Het NNI is te commercieel ingesteld,dat moet veranderen
 
Nr. 1
Naam: Rob Thomassen
Zeker voor de 'doe het zelver' is het nu niet te doen. Iedere norm verwijst weer naar een flink aantal anderen, je weet nooit wat het uiteindelijke kostenplaatje wordt. Daarnaast zorgt de verplichting om steeds aan de recentste versie te voldoen er voor dat voor de volgende 'klus' het hele pakket weer 'waardeloos' is geworden.