VNO-NCW spreekt zich uit

In een brief aan het kabinet laat VNO-NCW weten verheugd te zijn met de kabinetsreactie van 30 juni jl. naar aanleiding van aanbevelingen van het platform kenbaarheid normen en normalisatie uit 2004.

Ook wordt aangegeven dat onze NEN-zaak, de inzet van Knooble, “noodgedwongen voor lang uitstel heeft gezorgd.”

Het is de wereld op z’n kop. De kwestie is in de periode 1998 – 1999 voor het eerst onder de aandacht gebracht. We zijn nu dus 12 jaar verder! In de tussenliggende periode hebben verantwoordelijke ministers het probleem voor zich uitgeschoven, geen duidelijkheid willen verstrekken, geen oplossingen willen bedenken, gewoon helemaal niets … ook niet naar aanleiding van adviezen uit 2004. Enige beweging nu is, naar ons oordeel, niet het gevolg van voortschrijdend of aangegroeid inzicht van onze (huidige) bestuurders maar het gevolg van het feit dat de kwestie mede door Knooble, en voor zover ons bekend, in ieder geval niet door VNO-NCW, een serieuze plek op de agenda heeft.

In de brief van VNO-NCW wordt terecht verwezen naar de situatie dat de kwestie ook binnen Europa aandacht zal krijgen.

Pleidooi voor de Hoge Raad vindt plaats op vrijdag 14 oktober a.s. om 10.30 uur aan de Kazernestraat 52 te Den Haag. De zitting zal naar verwachting zo’n twee uur duren.

Klik hier om de brief van VNO-NCW te lezen.